Veranderingen bereiken

door mogelijkheden te creëren

Personal coaching

Als je aan een persoonlijk probleem wilt werken, toe bent aan een nieuwe uitdaging, of een verandering, kun je gebruik maken van deskundige hulp van Trialis Consult. 

Je begint het traject met het formuleren van een aantal duidelijke ontwikkelingsvragen: waar loop je tegenaan? Wat belemmert je? Hoe zou je je willen ontwikkelen? Daarna onderzoeken we in een serie gesprekken welke mogelijkheden je hebt om een door jouw gewenst doel te bereiken. Je leert je behoeftes kennen en deze serieus te nemen. Het resultaat is een concreet plan waarmee je werk en privéleven in overeenstemming brengt met de persoon die je bent.

Onderwerpen die geschikt zijn voor personal coaching zijn bijvoorbeeld:

  • Omgaan met negatieve emoties;
  • Verwerken van ingrijpende gebeurtenissen, zoals overlijden, scheiding of verlies van werk;
  • Hanteren van stress, te veel werkdruk of hulp bij een burn-out;
  • Het vinden van een balans in je persoonlijke en/of zakelijke leven;
  • Gelukkiger zijn met jezelf, je werk en een zinvol leven;
  • Het stimuleren van de wil en het vermogen tot persoonlijke groei;

Mijn werkwijze

Het eerste gesprek is een kennismakingsgesprek en dit is bedoeld om de hulpvraag te verkennen. Je leert mijn werkwijze kennen en je kunt op basis van deze eerste ervaring besluiten of mijn aanpak aansluit bij jouw behoeftes.

Het is belangrijk dat jij het vertrouwen hebt dat je in onze sessies  jouw verhaal, gedachten en emoties met mij kunt delen. Daarvoor creëer ik een veilige omgeving, waarbinnen jij in staat bent te werken aan een blijvende verandering en ontwikkeling van binnenuit. Een proces dat gebaseerd is op zelfreflectie, inzicht en daadkracht.

De duur van het traject is afhankelijk van de complexiteit en aard van de vraag die je hebt.
De vervolgafspraken zijn eens per 2 tot 3 weken. Vaak kan in korte tijd al veel worden bereikt.