Jezelf ontwikkelen en groeien als professional

Supervisie

Supervisie is een methode  speciaal geschikt voor mensen die met mensen werken. Bijvoorbeeld in verschillende werksituaties zoals hulpverlening, de zorg, het onderwijs of in de sociale sector.

Je leert door te reflecteren op je gedrag in praktijksituaties die je zelf inbrengt. Hierdoor leer je jezelf beter kennen als professional. Je ontdekt wat het effect is van het eigen denken, voelen en handelen op de (werk)omgeving.

In supervisie word je je bewust van aangeleerde gewoontes, gekozen strategieën en het effect daarvan op jezelf en anderen. Het gaat hierbij ook over jouw eigen attitude, opvattingen, behoeften en waarden. Je ontdekt hierbij wat dit betekent in de interactie met cliënten, collega’s, en de context waarin je je vak uitoefent.

Het helpt je om weer eens fris te kijken naar wat je aan het doen bent. En de blinde vlekken die we allemaal hebben, zichtbaar te maken. Je krijgt opnieuw inspiratie en bezieling voor het vak wat je uitoefent.

Praktisch

Supervisie vindt plaats in een serie van ongeveer 10 tot 15 bijeenkomsten, individueel of in kleine groepjes van maximaal vier deelnemers. De sessies worden ongeveer 1 x per 14 dagen gehouden.

Een aantal dagen voor de supervisie-bijeenkomst stuur je een beschrijving van een casus  die voor jou betekenisvol is geweest  naar de supervisor. Als je groepssupervisie volgt, stuur je deze beschrijving ook naar de andere deelnemers. 
Je besteedt in de beschrijving van de casus aandacht aan wat je dacht en voelde, hoe je handelde en wat je wilde bereiken.

Na elke supervisie-bijeenkomst schrijf je steeds reflectieverslagen, die je voor elke volgende bijeenkomst inlevert. Deze verslagen worden aan het begin van de volgende bijeenkomst besproken.

Mijn aanpak.
Mijn aanpak is er op gericht dat jij leert van jouw werkervaringen en dat je kunt groeien in je vak.
Tijdens supervisie gebruik ik inzichten uit verschillende methoden zoals de positieve psychologie, het oplossingsgericht coachen, de systeemgerichte benadering en de verbindende communicatie, Daarnaast maak ik onder andere gebruik van de leerfasen van Kolb, van de reflectiecyclus van Korthagen en de logische niveaus van Robert Dilts