Jezelf ontwikkelen en groeien als professional

Supervisie

Supervisie is een methode van reflecteren, speciaal geschikt voor iedereen die in werksituaties met mensen werkt, zoals bij coaching, in de zorg, het onderwijs of in de sociale sector.

Tijdens supervisie beschrijf je een eigen praktijksituatie die voor jou betekenisvol is geweest en die je verder wilt verkennen.
Meestal gaat dit over lastige situaties waarbij beroepsmatige of ethisch dilemma’s een belangrijke rol spelen.  Je bespreekt deze casus met je supervisor en medesupervisanten. Door te reflecteren op je gedrag in die praktijksituatie, leer je jezelf beter kennen als professional.
Je wordt je bewust van van het eigen denken, voelen en handelen in dit soort situaties en wat het effect daarvan is op jezelf en anderen.
Dit helpt je om met hernieuwde aandacht te kijken naar wat je aan het doen bent. Je krijgt opnieuw inspiratie en bezieling voor het vak dat je uitoefent.

Ik bied individuele supervisie, of in kleine groepjes. Samen bepalen we hoe we te werk gaan. Dat is maatwerk, afgestemd op jouw, of jullie behoefte.